Grassroots KFS Vysočina

Online dialogy

Přijměte prosím pozvánku na online dialogy na různá témata, se kterými se všichni trenéři potkáváme ve své praxi. Cílem není odprezentovat z naší strany nějaký obsah, ale předat si zkušenosti, různé pohledy, či se vzájemně inspirovat. Celé setkání bude probíhat dialogem všem přítomných. Je možno se zapojit aktivně do diskuze, či jen naslouchat. Všechny dialogy budou probíhat online z pohodlí domova přes aplikaci ZOOM (podmínkou je mikrofon v zařízení, kamera výhodou). Každé toto setkání bude cca na 2 hodiny. Bude vždy záviset na aktuálních potřebách daných účastníků. Setkání budou probíhat 1x měsíčně a téma k diskuzi bude předem dáno. Každou tuto akci bude moderovat jeden (či více) Grassroots trenér mládeže KFS Vysočina. 

Datum

Čas

Téma

Odkaz na setkání

13. 2. 2023

20:00

Začínám trénovat

6. 3. 2023

20:00

Spolupráce s rodiči

3. 4. 2023

20:00

Samostatnost dětí v tréninkovém procesu

2. 5. 2023

20:00

Rodič trenérem

5. 6. 2023

20:00

Klubová kultura

Těšíme se na Vás

Standa Duben
Josef Chmelík
Petr Benedikt
Tomáš Tůma
Martin Moravec
Tomáš Beran

Pokud byste měli nápad na téma, které nemáme v nabídce, tak využijte prosím kontakty níže. Tyto kontakty využijte prosím i v případě, že budete mít problémy s připojením k setkání. 

Stanislav Duben

duben@fotbal.cz

+420 728 517 829