Grassroots KFS Vysočina

Kurz Leadership č.2

1.sezení

Cvičení (záleží na každém z Vás které si vyberete a kolik jich uděláte):

1) 360° stupňová zpětná vazba – udělejte si alespoň 3 zpětné vazby v oblastech, kde chcete být lídr. Doporučení je, aby každá byla z jiné oblasti.

2) Cv. Představte si, že máte napsat inzerát na lídra z pozice „zaměstnance“. Jaké schopnosti, dovednosti a hodnoty by měl mít?

3) Podívejte se na vztahy s nejbližšími lidmi a napište si, jak jste na tom s citovým kontem u každého z nich.

4) Jaké prostředí chceme vytvářet? Co je pro to potřeba udělat?

5) Jak nasloucháme? Pozorujme, co se v nás odehrává, když druzí mluví…

6) Doladit si věci, které si nestihli zvědomit v průběhu semináře

2.sezení

Úkoly:

1) Navnímat si z hlediska kmenového vůdcovství lidi okolo sebe, na jakém jsou stupni 

2) Na jakém stupni jsem já

3.blok - setkání s hostem

ÚKOLY:

a) vytvořil jsem 3 trojice a 1 dvojici

b) každá z těchto skupin si pro Zdenka připraví 2 otázky na téma Leadership (samozřejmě se zaměřením na jeho osobu a jeho kariéru)

c) tyto otázka zaslat soukromou cestou (mimo skupinu) na moji osobu (termín do soboty 15.5.2021)

OTÁZKY SMĚŘUJTE TAK, ABY MAXIMÁLNĚ OBOHATILI CELOU NAŠÍ SKUPINU. MŮŽOU SE SAMOZŘEJMĚ TÝKAT UŽ PROBRANÝCH TÉMAT, ALE I TĚCH, KTERÁ NÁS JEŠTĚ ČEKAJÍ.

ZDENĚK PSOTKA