Grassroots KFS Vysočina

Kurz UEFA B licence 2023

Trenérsko-metodický úsek KFS Vysočina vypisuje kurz UEFA B licence. 

Termíny konání jednotlivých vícedenních bloků:
1.běh – 10.-12.2.2023
2.běh – 3.-5.3.2023
3.běh – 17.-19.3.2023
16.4.2023 – metodické výstupy
30.4.2023 – metodické výstupy
17.5.2023 – závěrečné zkoušky

Místo konání kurzu:

Sídlo KFS Vysočina – Evžena Rošického 6, Jihlava

Program:

8:00 – 18:00 – teoretická a praktická část

Uchazeč o kurz UEFA B Licence C při nástupu předloží:

A) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba)

B) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců (v případě navazujícího kurzu na Grassroots C licenci není třeba);

C) certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader! (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)

D) fotografii pasového formátu ( elektronickou formou)

E) průkazku UEFA C licence

F) jeden svůj kompletní natočený trénink (bez stříhání)

Obsahová část:
Teorie – 56 hodin
Praxe – 64 hodin
Kurz je zakončen praktickou zkouškou konanou v průběhu kurzu, třemi průběžným písemnými testy během konání kurzu a závěrečnou ústní zkouškou.

Cena kurzu:

4000,- kč

Kontakt:

Grassroots trenér mládeže KFS Vysočina 

Stanislav Duben

728 517 829 duben@fotbal.cz

 

Přihláška